Tüm faturalarınızı kredi kartıyla ödeme imkanı

Kullanıcı Sözleşmesi


KULLANIM KOŞULLARI

(“Sözleşme”)

1        Taraflar

İşbu Sözleşme, merkez adresi Ankara Caddesi No:125 Seydioğlu Plaza Pendik/İstanbul, Türkiye olan İstanbul Ticaret Siciline  no.su ile kayıtlı  KGM Turizm Danışmanlık (“”) tarafından işletilmekte ve yönetilmekte olan www.faturamiodesene.com (“Platform”) üzerinden sunulan ödeme hizmetleri ve sair hizmet ve ürünleri kullanan kullanıcılar (“Kullanıcı”) arasında Platform’un kullanım şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2        Amaç ve Konu

İşbu Sözleşme’nin amaç ve konusu, Platform üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin hüküm ve şartların düzenlenmesi ve bu kapsamda Platformun kullanım şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.

3        Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1    Kullanıcı, Platform üzerinden fatura öderken verdiği her türlü bilginin eksiksiz, tam ve doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması halinde ’in uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2    Platform üzerinden fatura ödemesi yapabilmek için Kullanıcının 18 yaşından büyük olması ve hukuki işlem ehliyetine sahip olması gerekir. 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen işlemler iptal edilir ve bu halde doğacak her türlü zarar Kullanıcı’dan tazmin edilir. , Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan hallerde işlemleri iptal etme yetkisine sahiptir.

3.3    , Kullanıcı’nın Platform üzerinden işbu Kullanım Koşullarına, hukuka ve ahlaka aykırı eylemlerini tespit etmesi halinde her zaman, tek taraflı olarak ilgili işlemleri iptal etme hakkına sahiptir. Bu halde, Kullanıcı ’in ve sair üçüncü kişilerin anılan eylemleri sebebiyle gördüğü zararları derhal tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4    Kullanıcı, Platform üzerinden paylaştığı üyelik ve sair kişisel verilerinin güvenliğinden ve üçüncü kişiler ile paylaşılmamasından münferiden sorumlu olup, bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi halinde doğabilecek sonuçlar açısından kendisi sorumludur.

Kullanıcı, Platform üzerinden gerçekleştireceği ödeme işlemlerini kredi kartı ile
3 boyutlu güvenlik (3D Secure) sistemi çerçevesinde yapabilecektir. Kullanıcı, internet sitesine giriş yapması ve 3 boyutlu güvenlik (3D Secure) sistemi çerçevesinde kredi kartı şifresini girmesi ve/veya bankası tarafından cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık SMS mesajındaki şifreyi girmesi ile ödemenin gerçekleşmesi durumunda, ’in bu 
işlemle ilgili hiçbir sorumluluğunun kalmayacağını ve bu işlemle ilgili Kullanıcı’nın herhangi bir talebinin olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

1.1    Kullanıcı, Platform üzerinden gerçekleştireceği ödemelere ek olarak “Hizmet Ücreti” doğacağını, bu ücreti de yapacağı ödeme ile birlikte fatura tutarına ek olarak ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.2     Kullanıcı internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Platform’un işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. , Platform üzerinden bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcı'nın Platform’a erişimini engelleme, işlemlerini iptal etme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir. Bu halde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı’yı bağlayacaktır.

1.3     Kullanıcı, Platform üzerinden hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri üçüncü şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 

1.4    Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'ya ait olup, bu hallerden sorumlu olmayacaktır.

1.5     , Kullanıcı tarafından yapılan fatura ödemelerini online olarak kurumlara bildirdiği için, fatura iptali yapılamamaktadır. Ayrıca hatalı veya yanlış fatura ödemelerinde aynı durum geçerli olup iptal ve iadesi yapılamamaktadır. Kullanıcı, Platform üzerinden yapacağı her türlü ödeme işleminde bu husus bildiğini ve dikkate aldığını kabul ve beyan eder.

1.6     , her zaman hiçbir gerekçe göstermeden, tek taraflı ve herhangi bir müeyyideye katlanmadan Kullanıcı’nın Platform’a erişimini engelleyebilir, üyeliğini iptal edebilir veya askıya alabilir. Bu halde Kullanıcı ’den her ne nam ve ad altında olursa olsun hak ve talepte bulunamayacağını, aleyhinde yasal yollara başvuramayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 , Platform’un işleyişine ve güvenliğine ilişkin her türlü güvenlik önlemini almakla birlikte bu hususta Kullanıcıya herhangi bir güvence veya garanti vermemektedir. Platform, Kullanıcı tarafından görüldüğü ve kullanıldığı şekildedir. 

1.1     , dilediği zaman, tek taraflı ve herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü olmadan Platform üzerinde dilediği şekilde değişiklik yapma, düzenleme, ekleme ve çıkarma yetkilerine sahiptir. Bu halde Kullanıcı ’den her ne nam ve ad altında olursa olsun hak ve talepte bulunamayacağını, aleyhinde yasal yollara başvuramayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.2     Platform içeriğinde mevcut olan her türlü resim, fotoğraf, yazı, bilgi belge ve sair unsurlar ’in münferit fikri mülkiyetinde olup, Kullanıcı’nın Platform’u kullanıyor olması kendisine Platform üzerinde herhangi bir hak ve menfaat tesis etmeyecektir. Kullanıcı, Platform içerisinde yukarıda sayılan hususları izinsiz kullanamaz, iktisap edemez, değiştiremez ve üçüncü kişilerin kullanımına sunamaz.

1.3      tarafından, Platform’un iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

1.4     Platform’da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ’e veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Platform’un ziyaret edilmesi, Platform’a üye olunması ve/veya Platformdaki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda dışındaki üçüncü kişilere herhangi bir hak tesis etmez. Platformda yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Platform’un bütünü veya bir kısmı başka mecralarda ’in yazılı izni olmadan kullanılamaz. 

1.5     , 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sadece Platforma üye olma aşamasında istenen kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımakta olup, bunun haricinde Kullanıcı tarafından paylaşılan, kaydedilen, işlenen, muhafaza edilen kişisel veriler bakımından herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

1.6     Platformda yayınlanan Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası işbu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçası olup, Kullanıcı tarafından verilen onay ve kabul beyanları her biri için geçerli sayılmaktadır.

, Platform üzerinden üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği web sitelerine ve/veya mecralara, dosyalara veya içeriklere yönlendiren bağlantı ("link") verebilir. Bu bağlantılar, Platform faaliyetleri kapsamında kullanıcılara fayda sağlayabileceği düşünülen bağlantılar olup, erişilen web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Anılan bağlantılar vasıtasıyla erişilen portaller, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen portaller veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ’in herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

1.1    Kullanıcı hukuken birbirinden bağımsız ve ayrı taraflardır. Aralarında herhangi bir ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. İşbu Sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

1.2      KGM Turizm Danışmanlık’a ve ’e ait web sitesi ile Kullanıcı’ya tanıtım ve bilgilendirme mail, mesaj ve bildirimleri gönderilebilmektedir. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının web ve mobil ortam da dahil olmak üzere her türlü sosyal ve iletişim kurulabilecek mecrada tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, Platform üzerinden bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler. KGM Turizm Danışmanlık’a Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde üyelere dair kullanıcı bilgilerini kullanma hakkı saklıdır.

1.3     , her zaman herhangi bir bildirim yükümlülüğü bulunmadan işbu Sözleşmeyi ve ayrılmaz parçası niteliğindeki metinleri kısmen veya tamamen değiştirme, ekleme yapma, blog yükleme ve sair her türlü düzenleme yapma hakkına sahiptir. Katılımcı, belli aralıklarla bu metinleri kontrol ederek varsa yapılan değişikliklere ilişkin bilgi sahibi olmakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.       Mücbir Sebep

Taraflar, kendi kontrolü dışında meydana gelen ve/veya yasada sayılan mücbir sebep hallerinden dolayı oluşabilecek herhangi bir gecikme veya yükümlülüklerin ifa edilememesinden kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar,  nezdinde gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için ’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

 

5. Muhtelif Hükümler

5.1. Bu Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o hakkın (ilgili durumda ve/veya müteakip benzer ya da aynı durumlarda) kullanılmasından feragat edildiği anlamına gelmez.

5.2. Kullanıcı, ’in önceden yazılı iznini almaksızın işbu Sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini ya da borç ve alacaklarını gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemez.

5.3. Sözleşmenin herhangi bir maddesi, yürürlükteki mevzuat değişiklikleri veya yenilikleri ile yetkili bir mahkeme tarafından herhangi bir nedenden dolayı geçersiz kabul edilirse, diğer hükümler bu geçersizlikten etkilenmeyecektir. , geçersiz kılınan maddenin yerine tek taraflı olarak duruma en uygun yeni bir düzenleme yapma hakkına sahiptir.

5.4. İşbu Sözleşme’nin ekleri Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil ederler ve Sözleşme’nin yorumlanması ile uygulanmasında işbu Sözleşme tüm ekleri ile birlikte değerlendirilir. İşbu Sözleşme ile ekler arasında herhangi bir çelişki olması halinde öncelikli olarak Sözleşme hükümleri esas alınacaktır.

6. Gizlilik

 Taraflar, Sözleşmeye konu hizmetlerin alınması ve verilmesi esnasında birbirlerine ilişkin edindikleri her türlü bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdürler. ’in kanundan doğan gizlilik yükümlülüğünü işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Aydınlatma Metni’nde düzenlenmiştir. Taraflar, Sözleşme’yi onaylarken anılan metinlere de onay verdiklerini ve açık rıza gösterdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu maddede düzenlenen gizlilik yükümlülüğü Sözleşme sona erse dahi devam edecektir.

7. Uyuşmazlıkların Halli ve Uygulanacak Hukuk

İşbu Sözleşme hükümleri ve uygulaması Türk Hukukuna tabidir. Sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlık öncelikle sulh yolu ile çözümlenmeye çalışılacak, başarılı olunamazsa uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınacaktır. 


Yükleniyor...
GÜVENLİ ÖDEME Faturalarınızın ödemelerini güvenli bir ortamda anında ödeyebilirsiniz.